open Menu
Blog

Pijn is mijn vriend…hoe beleef je pijn en wat doe je ermee?

Er zijn verschillende soorten pijn die wij als mens beleven, en fysieke pijn wordt door de medische wetenschap dan ook in verschillende categorieën ingedeeld. Naast fysieke pijn kunnen we bewust of onbewust ook geestelijke pijn beleven.

Tegenover al die verschillen staat de holistische benadering. Het holisme gaat ervan uit dat ieder mens een geïntegreerd geheel is. De mens is niet onderverdeeld in aparte delen. Het idee dat een ziekte een geheel is, is een eerste stap in holistisch denken. Een mens is een compleet individu, die functioneert als totaliteit en deel uitmaakt van die totaliteit. Levende wezens worden beheerst door een levenskracht. Een volmaakte, harmonische energie. Die niet alleen alles IS, maar ook alles aanstuurt. Een verstoring van deze levenskracht tast dus het geheel aan.

De holistische kijk op pijn heeft mij tot inzicht gebracht dat pijn mijn vriend is. Dat welke vorm van pijn ik ook beleef, deze pijn er is om mij iets duidelijk te maken. Mijn vraag is dan ook altijd: “Wat wil de pijn mij vertellen?” Een vraag die ik ook vaak aan mijn cliënten stel.

Als je pijn beschouwt als een alarmsysteem, gaat het alarm af om jou te attenderen om iets op een andere manier te doen. “Als je doet wat je altijd al gedaan hebt, krijg je ook het resultaat wat je altijd gekregen hebt”. De pijn nodigt uit om naar jezelf of de situatie te kijken, en om je anders te gedragen of te verhouden tot wat er buiten jou is.

Pijn is een HEALING SIGNAL. De energie waar vanuit jij bestaat is op zichzelf volmaakt en harmonieus. Op het moment dat je pijn ervaart, ervaar je disharmonie. Een vervorming van jou volmaakte levensenergie.

Nu hoor ik je denken? “Huh…ben ik dan zelf schuldig aan mijn eigen pijn, ziekte, en geestelijk lijden?”
NEE. Schuld is een menselijke creatie. Schuld zou betekenen dat je bewust jezelf pijn doet. Dit is echter niet het geval. Energie volgt aandacht en ergens onbewust heb je jouw aandacht gericht op iets wat disharmonie veroorzaakt.
Ik ervaar het meer als het nemen van verantwoordelijkheid. Je kunt verantwoordelijkheid dragen voor je eigen pijn door op holistische denkwijze jou pijn te benaderen.

Als je de pijn beschouwt als een Healing Signal, als een uitnodiging om jezelf terug te brengen in de heelheid, in jouw eigen volmaakte energie en harmonie, dan nodig je je bewustzijn uit om het geheel waar te nemen. Het is dus niet de bedoeling dat je opnieuw erop ingaat, maar ook niet dat je de pijn wegduwt of er vandaan beweegt. Je nodigt het uit en verwelkomt de uitnodiging om naar binnen te keren. Om contact te maken met jouw lichaam, met jouw fysieke of geestelijke ongemak.

Daardoor beweeg je de focus naar jezelf toe in plaats van bij jezelf vandaan. Je nodigt jouw bewustzijn uit om contact te maken, en aan de oppervlakte te brengen, waar jouw blokkade of zelfafwijzing zit. Dit inzicht maakt weer de weg vrij voor harmonie. Als je goed in je vel zit, kan de energie stromen. Alle elementen zijn dan in balans.

In het begeleiden van mensen vanuit deze visie, heb ik niet de intentie het signaal zo snel mogelijk weg te werken, maar de wens om mensen te begeleiden naar meer bewustwording en inzicht. Alleen zij zelf kunnen uiteindelijk zeggen welke betekenis een signaal heeft.

Ben je geïnteresseerd hoe dit proces jou in jouw leven kan bekrachtigen? Neem dan contact met mij op.