open Menu
Blog

Rite of the Womb deel II: Van een wond in de buik naar “Thuis bij jezelf”

Eerder maakte ik een vlog, en schreef ik een blog (link), naar aanleiding van de Rite of the Womb ceremonies/sessies die ik geef. Dit voelt als deel 2. In het eerste deel ben ik ingegaan op mijn intieme verhaal met intimiteit. Deel twee is algemener, en beschrijft het grotere geheel.

In deze tijd waarin de wereld op zijn kop lijkt te staan, voelt het belangrijker dan ooit dat we de vrouwelijke energie omarmen. 

Of het nu de anderhalvemetermaatschappij is (en de gekke wetten die worden voorgesteld om ons te ‘beschermen’), of racisme (en iemand op straat wordt vermoordt vanwege zijn huidskleur), of dat het de vernietiging van de natuur betreft. Het is allemaal een uitingsvorm van disharmonie. Het gebrek aan balans tussen de vrouwelijke en de mannelijke energie, zowel op individueel als op collectief niveau, zorgt ervoor dat we disharmonie ervaren. Zo binnen, zo buiten. 

Het is de hoogste tijd dat er balans komt. Dat begint bij balans in jezelf. Het begint bij het helen van jouw wond en jouw besluit om voor LIEFDE te kiezen.

WAT ZOU LIEFDE DOEN? (Dat is de vraag…)

DE WOND IN DE BUIK VAN DE VROUW

Het is een spreekwoordelijke wond, al kampen velen van ons individueel ook met een fysieke wond. Deze wond heeft te maken met een diep gevoel van ONWAARDIGHEID. 

Deze wond is mede ontstaan door de collectieve geschiedenis van vrouwenonderdrukking die elke vrouw tot op de dag van vandaag beïnvloedt, zelfs al zijn we ons daar niet van bewust. Op energetisch niveau nemen we als individu deze collectieve wond mee, namelijk in onze sociale genen. Daarnaast hebben we vele vorige levens geleefd als man en als vrouw, als dader en als slachtoffer, waardoor deze disbalans en disharmonie zich in ons karma heeft vastgezet. 

Er is een mannelijke energie geweest die heeft gehandeld vanuit angst en hang naar macht, en deze mannelijke energie heeft de vrouwelijke energie onderdrukt — zowel in mannen als in vrouwen. 

De onderdrukte vrouwelijke energie in zowel mannen als vrouwen is eeuwenlang het zwijgen opgelegd. De vrouwelijke energie moest haar kracht en originaliteit verbergen op het gebied van seksualiteit, creativiteit en spiritualiteit. Als gevolg van deze geestelijke en emotionele verminking heerst er nu (bij vrouwen) nog steeds een gebrek aan zelfbewustzijn, aan zelfliefde en het juist gebruiken van hun mannelijke energie. 

Zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie kan op twee niveaus functioneren: 1) Het niveau van het ego, aangedreven door angst; 2) Het niveau van het hart, gemotiveerd en aangestuurd door liefde. 

Op het niveau van het ego is de mannelijke energie dwingend, gevoelsarm en agressief. Op het niveau van het ego is de vrouwelijke energie onmachtig, onvrij en manipulatief. Dat manifesteert zich in angstig, bezitterig, jaloers en manipulatief gedrag. 

Als deze energieën in balans zijn, op het niveau van het hart, vormt de mannelijke energie op natuurlijke wijze de rol van beschermer en creatieve partner van de vrouwelijke energie. Zo binnen zo buiten, dus ook hier weer zowel in relaties tussen vrouwen en mannen, als bij de innerlijke balans van deze energieën binnen in ons. 

Balans hierin brengen kan alleen langs de innerlijke weg. De wond in jouw buik kan alleen geheeld worden door THUIS TE KOMEN BIJ JEZELF. Door het contact met jezelf. Kiezen voor een hartgedragen leven.

HERKEN DE WOND IN JE BUIK 

Een aantal eigenschappen die de wond in de vrouw kenmerken:

– Je bevindt je in een overgang van een ego-bewustzijn naar een hart-bewustzijn. Je wil niet meer leven vanuit angst en dwang. Je verlangt naar een leven vanuit jouw innerlijke kompas. Tegelijkertijd worstel je met een diep gevoel van onzekerheid en twijfel je aan je eigen wijsheid en kracht. 

– Je beleeft je gevoelens diep. Als je hart geopend is, ben je vanuit passie en inspiratie aan het zoeken naar betekenis in je leven. Je voelt dat er iets groters is, iets wat jouw aardse persoonlijkheid overstijgt. Je staat open voor de dimensie van de ziel. 

– De ontwikkeling van je intuïtie (wat door de wond vaak vergeten of te lang het zwijgen is opgelegd) en een sterk empatisch vermogen. Je voelt je op verschillende wijzen aangetrokken tot het begeleiden van mensen of het openbreken van oude verstarde manieren van denken en voelen. 

– De angsten en twijfels waar vele vrouwen mee worstelen, hebben te maken met een diep energetische wond, een trauma in de ziel. Je hebt ooit ervaren hoe het is om jezelf te laten zien vanuit jouw diepste wezen, en bent toen op brute wijze afgewezen. Vaak heeft die afwijzing niet alleen betrekking gehad op jou als individu, maar specifiek op jouw vrouwelijke kwaliteiten. Zo is bijvoorbeeld jouw intuïtie het zwijgen opgelegd. Vanuit de angst en overtuigingen dat jouw vrouwelijke kwaliteiten niet deugen. 

Dit kan zich ook in manipulatief en claimend gedrag uiten. Zodra je afhankelijk bent van een mannelijke partner om je goed te voelen, zul je op één of ander manier hem aan je willen binden. In dit verbinden zit vaak een geheime agenda: ‘blijf bij mij’, ‘wees beschikbaar voor me’, ‘zorg voor me’. Dit is de schaduwzijde van de vrouwelijke wond, die zich vereenzelvigt met de energetische wond. Daarbij neem je dan geen verantwoordelijkheid voor het zorgen voor en het helen van jezelf. 

SYMPTOMEN VAN DEZE WOND 

– Gebrek aan aarding 

– Gebrek aan kracht en onafhankelijkheid 

– Gemakkelijk gevoelens oppikken van anderen, een energetisch versmelten met de omgeving

– Moeite met grenzen stellen, of voor jezelf opkomen

– Conflict vermijdend

– Makkelijk contact met jezelf, en eigen menselijke behoeften, verliezen

– De balans tussen geven en nemen is schreef. Je geeft vaak veel en krijgt naar je gevoel niet genoeg terug. Je kan niet goed ontvangen wat je nodig hebt, maar het lukt je ook niet daarom te vragen. 

Kortom, je bent niet thuis in je buik, in jouw kern. Er ontbreekt een anker in het bewustzijn omdat je niet zelf thuis bent in je eigen centrum, in JOUW BUIK. De kern van de wond is de overtuiging dat je het niet verdient om geliefd en gewaardeerd te worden, gewoon om wie je bent! Gewoon omdát je bent! 

Voor vrouwen is in het algemeen dit thuiskomen bij zichzelf de sleutel voor contact met de ZIEL. Het ruimte maken voor zichzelf en ophouden zichzelf overmatig te verbinden (en te verliezen) in relaties is een typisch vrouwelijke opdracht.

Vaak gaat dit proces van innerlijke groei en bewustwording gepaard met de angst om op te staan en af te wijken. De ziel is het meest authentieke deel van jou, het roept je op te breken met de verwachtingen en eisen die tegen jouw verlangen en roeping ingaan. Elke ziel heeft een roeping, ‘DE BEDOELING’ zoals ik het noem. Je ziel roept je letterlijk op om JOUW LICHT te laten schijnen op JOUW EIGEN WIJZE. 

Er is een vals zelf waar je jezelf van moet bevrijden, dan kan je het contact met je ziel aangaan en dit vormgeven in je dagelijks leven. 

De Rite of the Womb sessies kunnen een start zijn om contact te maken met deze wond en het helen daarvan. Hoe ziet jouw hartgedragen leven eruit? 

WEES WELKOM!

In de vlog mijn gepassioneerde verhaal hierover, in een breder perspectief